BTS2020Stryn

INVITASJON TIL BARNETURNSTEMNE 2020

25. – 26. APRIL 2020 – STRYN TURN

Stryn Turn har gleda av å invitere til barneturnstemne for Sogn og Fjordane den 25. – 26.

april 2020.


Stemnet vil gå over 2 dagar, med oppvisning laurdag og søndag. Vi håpar på ei fin helg i Stryn

med turngrupper frå heile fylket!


Under BTS2019 vart vi utfordra av kretsen til å tenkje nytt ang gjennomføring av

oppvisningane. Dette for å redusere oppvisningstida og gjere det meir publikumsvenleg.

Stryn Turn har difor bestemt at på det komande barneturnstemne vil vi ha oppvisningar med

ulike tema, der alle aldrar frå same lag/turngruppe skal vere på golvet samtidig og ha ei

felles oppvisning. Alle lag må difor sy saman eit program innanfor eit tema der turnarane

framleis skal vise kva dei kan gjennom turn, tumbling, apparatturn, dans etc.


Kor lang tid ein får til rådigheit for si oppvisning, kjem an på kor mange turnarar laget stiller

med. Dette vil vi kome tilbake til når ein ser kor mange påmelde det blir frå kvart lag.


Døme på tema: Løvenes Konge, Frost, Cowboy, Indianar, Hawaii-tema, Cats, 80-tals-tema,

Disco, Blues Brothers etc etc. Det er kun fantasien som set grenser. De kan velgje av det vi

har lista opp her, eller finne på sjølv. Ta kontakt med Stryn Turn dersom de treng hjelp til

dette.


Stryn Turn har valgt å vere piratar/sjørøvarar.


Vi ser fram til dykkar påmelding og til å sjå dykk i Stryn på BTS 2020.


Sportsleg helsing

Stryn Turn

påmelding

Tusen takk for foreløpig påmelding.


Det er kjekt at så mange har planer om å ta turen til Fagre Stryn i april, og vi gler oss til å ta imot turnfamilien i Sogn og Fjordane.


Frist for bindande påmelding: 10. februar 2020.


Endelig program for stemnet blir sendt ut når bindande påmelding er registrert og vi veit kor mange deltakarar/troppar som skal vere med.


Påmelding

image3

frist for bindande påmelding: 1. februar 2020

Ta kontakt med ditt lag for påmelding.